ПОГРЕБЕНИЯ

Документи, необходими за извършване на погребение в нов гроб:

1. Съобщение за смърт.
2. Лична карта на починалия.
Документи, необходими за извършване на погребение в наследствен гроб:
1. Съобщение за смърт.
2. Лична карта на починалия.
3. Фактура за платено гробно място. При липса на такава, нашите служители правят необходимата справка в регистрите на гробищните паркове .
4. Удостоверение за наследници (при необходимост).
5. Ако покойникът не е пряк наследник, се попълват декларации по образец от всички наследници, за съгласие да се извърши погребението в наследственото им гробно място.

Ние ще Ви помогнем по най добрия начин да преминете през тези трудни за Вас моменти! Доверете се на професионализма ни!

КРЕМАЦИИ

Документи, необходими за извършване на кремация и полагането на урна в нова ниша:
1. Съобщение за смърт.
2. Разрешително за кремация.
3. Лична карта на починалия.
4. Документ, удостоверяващ пряка роднинска връзка между сега починалия и лицето, даващо съгласие за кремация.
5. Декларация по образец.
Документи, необходими за извършване на кремация и полагането на урна в наследствено гробно място или ниша:
1. Съобщение за смърт.
2. Разрешително за кремация.
3. Лична карта на починалия.
4. Документ, удостоверяващ пряка роднинска връзка между сега починалия и лицето, даващо съгласие за кремация.
5. Декларация по образец.
6. Фактура за платена ниша (При липса на такава нашите служители правят необходимата справка в регистрите на гробищните паркове).
7. Удостоверение за наследници на първия положен в нишата.
8. Ако покойникът не е пряк наследник, се попълват декларации по образец от всички наследници, за съгласие да се извърши полагането на урна в наследствена ниша или наследствено гробно място.
ВАЖНО! Съгласно новоприетата наредба №2/2011г. на МЗ урната с пепелта на покойник може да бъде съхранявана в домашни условия или разпръсната сред природата, като за целта се попълват съответните декларации.

СПЕЦИАЛИЗИРАН ТРАНСПОРТ

Ние от траурна агенция Варна “РАЙ” Долна Митрополия извършваме транспорт на починал в страната и/от чужбина със специализирани хладилни автомобили.
Ако Ваш близък или роднина е починал в държава в рамките на Европа, ние ще Ви окажем пълно съдействие за подготовка, оформяне на документацията и транспорта на тленните останки на покойника до всяка точка на България.